Individuele coaching (particulieren)

 

🍋 Mogelijkheden individuele coaching particulieren

 

De coachingsgesprekken kunnen eenmalig zijn maar kunnen ook deel uitmaken van een compleet traject met meerdere gesprekken en/of meerdere coachingsvragen. Ik vind het belangrijk dat er voldoende tijd, ruimte en aandacht is voor de coachee, de coachvraag en het proces.

We bepalen samen op basis van de behoefte en mogelijkheden van de coachee en mijn eigen ervaring hoe we het traject vormgeven.

 

Een coachgesprek duurt 1 uur. Op basis van mijn ervaring weet ik dat een korte tijd tussen de coachgesprekken in bijdraagt aan het proces van leren en zelfreflectie. In de praktijk blijkt dat ongeveer 5 gesprekken voldoende zijn om tot een goed resultaat te komen.

Ik bied daarom een Compleet Happy Lemon coachingstraject aan van 5 gesprekken.

 

Na het afronden van een coachingstraject bestaat bij coachees regelmatig de behoefte om periodiek een coachingsgesprek in te plannen waarbij we samen bespreken hoe het met je gaat en wat de voortgang is. Je zou het een soort "APK-tje" kunnen noemen van jou, je energie en de voortgang m.b.t. de aktiepunten of groeidoelen die je jezelf hebt gesteld naar aanleiding van je initiele coachingsvraag en de eerder gevoerde coachgesprekken. Gedragsverandering of het integreren van een andere mindset duurt lang en is lastig. Terugval in oud gedrag en oude overtuigingen ligt op de loer. Door telkens 1 gesprek per maand in te plannen voor een half jaar houd je jezelf scherp en kijken we samen wat nog (meer) nodig is om je doelen te bereiken.

Ik bied dit Making Lemonade traject van 6 coachingsgesprekken aan tegen een gereduceerd tarief voor bestaande klanten die al een coachingstraject hebben gedaan.

  

 

🍋 Tarieven individuele coaching particulieren

 

1)   Vrijblijvend kennismakingsgesprek / intakegesprek      1 uur            gratis

 

2)   Incidenteel coachingsgesprek                                                1 uur       €   99,00 

 

3)   Compleet Happy Lemon coachingstraject 

       van 5 gesprekken van 1 uur                               5 x 1 uur                        € 375,00

       a) Kennismakingsgesprek / intakegesprek   1 uur

       b) Coachingsgesprekken                              3 x 1 uur

       c) Evaluatiegesprek en afronding                     1 uur 

                                                                                                                                

4)   Making Lemonade traject

      van 6 maandelijkse gesprekken (voortgang) van 1 uur 

      tegen gereduceerd tarief                                                     6 x 1 uur       € 525,00

 

Genoemde tarieven gelden voor particuliere individuele coaching en zijn inclusief 21% BTW

  

 

 

🍋 Werkwijze individuele coaching particulieren

 

Intake, offerte en factuur

Na het kennismakingsgesprek / intakegesprek spreken we samen af hoe we de coaching vormgeven.

Ik vraag je een intakeformulier in te vullen waarin je ook je coachvraag formuleert.Op basis van deze afspraken maak ik een offerte en een factuur. Conform mijn Algemene Voorwaarden dient de factuur betaald te worden vòòraf aan het eerste coachingsgesprek. Deze factuur kun je t.z.t. ook gebruiken bij het doen van je aangifte IB (zie hieronder bij mogelijkheden vergoedingen).

 

De coachlocatie

De gesprekken voer ik op een laagdrempelige locatie in het centrum van Eindhoven. Denk aan Yellow Monkey (Regent/Willemstraat), De Vooruitgang (Markt), het Koffiehuisje (De Jonghlaan) of De Zwarte Doos (TU/e terrein). Kosten voor de huur en gebruik van de locatie zijn in het uurtarief verwerkt. Kosten voor consumpties die je ter plekke gebruikt zijn voor je eigen rekening.

 

Wandelcoaching

Het kan ook zijn dat ik kies voor een wandeling. Bewegen zorgt ervoor dat je brein anders werkt en zorgt voor een creatieve positieve flow. Wanneer je loopt gaat je linker- en rechterhersenhelft beter samenwerken. Hierdoor kun je beter met emoties omgaan en informatie beter verwerken.

 

Vervoerkosten

Ik reken geen vervoerkosten wanneer de coaching plaatsvindt in Eindhoven of binnen een straal van 10 km in regio Eindhoven. Ik reis met openbaar vervoer. Mocht het wel gewenst zijn om voor een coachingstraject te reizen dan reken ik 100% kosten o.b.v. openbaar vervoer.

 

Annuleren afspraak

Wanneer er een afspraak is ingepland voor een coachingsgesprek kun je annuleren of verzetten binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak.Coachingsgesprekken die niet binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden geannuleerd worden volledig in rekening gebracht.

 

Betaalwijze

Na het kennismakingsgesprek ontvang je een prijsopgave. Het volledige bedrag dient vooraf aan het eerste coachingsgesprek overgemaakt te worden op bankrekeningnummerNL41 INGB 0007 8228 17 t.n.v. Happy Lemon Coaching in Eindhoven o.v.v. het betalingskenmerk.

 

Algemene voorwaarden

Op alle offertes, facturen en afspraken zijn de algemene voorwaarden van Happy Lemon Coaching van toepassing. Deze voorwaarden ontvang je samen met de de offerte.

 

 

🍋 Mogelijkheden voor vergoedingen van kosten coaching

 

Coaching is een investering in jezelf en in je persoonlijke groei. Het levert inzichten en leermomenten op waar je zowel in je privé als in je werksituatie veel profijt van kunt hebben. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief. Wil je als particulier een coachingsgesprek of een coachingstraject bij mij inplannen? Kijk dan hieronder welke mogelijkheden er zijn om de kosten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

 

Via de belastingdienst; belastingaftrek voor particulieren

Kosten voor coaching zijn boven een bedrag van € 250,00 volledig belasting aftrekbaar, mits het traject aan een aantal voorwaarden voldoet. Het gaat dan om kosten die gezien worden als ‘studiekosten en scholingsuitgaven’. Coaching kan aan dit criterium voldoen wanneer je het inzet om effectiever te presteren op je werk of als je het inzet bij het vinden van een andere baan, zowel binnen je huidige werkgever als daarbuiten. Kijk op de website van belastingdienst voor de exacte voorwaarden.

 

Via je zorgverzekering

Bij een basis zorgverzekering is het niet gebruikelijk dat er een vergoedingsmogelijkheid is voor een coachtraject ten behoeve van je persoonlijke ontwikkeling. Het kan zijn dat je aanvullende verzekering wel een coachtraject vergoedt. Check dit bij de website van je zorgverzekeraar.

 

Via je werkgever; opleidingsbudget

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. De kans is aanwezig dat in jouw CAO een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is dan ieder jaar voor jou of je team gereserveerd door je werkgever en kan na overleg met je werkgever vrij besteed worden aan coaching.

 

Via arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ben je arbeidsongeschikt? Wil je de coaching gebruiken om weer aan de slag te gaan? Dan kan het volledige coachtraject vergoed worden. Check dit bij je eigen verzekeraar.

 

Via UWV; subsidiesontwikkeling

Kijk voor een actueel overzicht van de UWV subsidies de UWV website.

  

Ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden?

Neem contact met me op voor meer informatie!

Mail me op happylemoncoaching@gmail.com

of stuur me een appje op 06-28268672